Žalbe, reklamacije i primedbe (na artikle koji su predmet online kupovine) potrošači mogu da izjave:

  • slanjem na elektronsku adresu: affinity2@affinity.rs
  • na broj telefona 011/362 05 07 u periodu od 11:00 do 19:00 svakog radnog dana i subotom
  • redovnom poštom na adresu AFFINITY d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija :arnojevića 148, 11070 Beograd (sa naznakom „Za Affinity Internet prodavnicu“)

 

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (popravka ili zamena artikla ili povraćaj novca). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

Скорашње Објаве

Најбоље оцењени производи